مشاهده گونه کمیاب شوکا معروف به گوزن مینیاتوری در گیلان

گونه کمیاب شوکا معروف به گوزن مینیاتوری در سد آیت الله بهجت شهر بیجار رودبار گیلان مشاهده شد