مسابقات تنیس نوجوانان

BORNA.NEWS

مسابقات تنیس رده‌های سنی زیر ۱۴ سال کشور در ارومیه با شناخت نفرات برتر پایان یافت.