مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه پنجم

این کارگر حدود ۳۰ساله به دلیل رها شدن کفی آهنی متصل به بالابر از ارتفاع طبقه پنجم به پایین سقوط کرده و متاسفانه در دم جان باخته است.