مرگ یک نفر و مسمومیت 8 نفر در کرمان بر اثر مصرف مشروبات الکلی

دکترسید محمد صابری، در توضیح بیش‌تر در این‌باره اظهار کرد: از صبح یکشنبه 6 شهریورماه تا ساعت ۲۲ با  مرگ  یک نفر و  مسمومیت  8 نفر در کرمان بر اثر مصرف  مشروبات الکلی  حاوی متانول مواجه شده‌ایم. متوفی یک مرد حدود 38 ساله و مسمومین شامل 7 مرد و یک خانم با ردۀ سنی ۳۲ تا ۴۱ سال هستند.

رئیس اورژانس کرمان اظهار کرد: از بابت توزیع مجدد مشروبات الکلی حاوی متانول نگرانی داریم، البته مقامات انتظامی و قضایی پیگیر این موضوع هستند.