مرگ راننده پیکاپ اداره راهداری شهر غرق آباد

رییس اداره راهداری ساوه با تایید این خبر گفت: خودروی اداره جهت گشت زنی در محور قدیم ساوه همدان حضور پیدا می کند که متاسفانه، با خودروی خاور  تصادف  می کند.

مردانی افزود: شدت برخورد به حدی بوده است که راننده خودروی پیکاپ گشت راهداری در صحنه تصادف فوت می کند.

گفتنی ست بررسی های اولیه ی پلیس، علت این حادثه را تجاوز به چپ راننده  خاور  اعلام کرده است.