مرزهای شلمچه و چذابه برای تردد زائران بازگشایی شد


مرزهای شلمچه و چذابه برای تردد زائران بازگشایی شد

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: مرزهای شلمچه و چذابه از صبح امروز – چهارشنبه – به روی زائران اربعین حسینی بازگشایی شد.

گذرگاههای زمینی چذابه و شلمچه از عصر روز دوشنبه هفتم شهریور ماه به دنبال بروز ناآرامی ها در عراق و درخواست دولت این کشور برای بسته شدن مرزها، بسته شده بودند. در این مدت زائرانی که به مرز مراجعه کرده بودند، در تکایا و حسینیه ها اسکان داده شدند.

بر اساس تقویم رسمی کشور ۲۶ شهریور برابر با ۲۰ صفر ۱۴۴۴ هجری شمشی اربعین حسینی است.

مرزهای شلمچه و چذابه ۲ گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند.