مدیر بخش نمایشنامه نویسی چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شد


مدیر بخش نمایشنامه نویسی چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شد

ایوب آقاخانی در حکمی از سوی کوروش زارعی دبیر جشنواره به عنوان مدیر بخش نمایشنامه نویسی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کوروش زارعی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حکمی، مدیریت بخش نمایشنامه نویسی جشنواره را به ایوب آقاخانی سپرد.

در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای ایوب آقاخانی

نظر به سوابق چشمگیر حضرتعالی در حوزه خلق، تالیف، چاپ و آموزش امر مهم نمایشنامه نویسی و با توجه به اهمیت این حوزه خاص به عنوان رکن اساسی شکل‌گیری یک اثر خلاق نمایشی و همچنین با عنایت به سابقه اجرایی شما در جشنواره های متعدد و داوری های پرشمار در حوزه نویسندگی به موجب این حکم به مدیریت بخش نمایشنامه نویسی چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب می شوید. امید است در این مقام و در راستای هدف عالیه ارتقای سطح تئاتر کشور موثر باشید.»

ایوب آقاخانی کارشناسی نمایش با گرایش ادبیات نمایشی از دانشکده‌ هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز را در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. وی همچنین کارشناس‌ارشد نمایش با گرایش ادبیات نمایشی از دانشکده‌ هنر دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۱ است.

در مورد ذکر آثار و همچنین سوابق آقاخانی که بیش از چهار دهه در رشته تئاتر فعالیت تخصصی دارد می‌توان به تالیف و چاپ ۳۹ عنوان کتاب، کارگردانی ۲۵ نمایش در سالن های حرفه ای کشور، ۲۲ سال تدریس در دانشگاه های هنری در رشته های تئاتر و سینما، داوری و مسئولیت اجرایی در جشنواره های مختلف و معتبر کشور نظیر فجر، دانشگاهی، سوره، رادیو، بانوان، تاسیس و مدیریت پروژه آموزشی چهارفصل تئاتر ایران، تاسیس و مدیریت گروه تئاتر پوشه، تاسیس و مدیریت برنامه های تخصصی در حوزه تئاتر در رسانه همچون دیالوگ، سردبیری تخصصی نمایش های رادیویی، اخذ بیش از بیست جایزه از جشنواره های نمایشی کشور، سردبیری فصلنامه تخصصی صحنه، راه اندازی و دبیری مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی اقتباسی چهارراه و بازی در آثار مختلف تئاتری، تلویزیونی و سینمایی اشاره کرد.