مخالفت قاطع اکثریت اعضای ۲ کمیسیون مجلس با تفکیک وزارت «صمت»

علی جدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: اکثریت اعضای کمسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک وزارت «صمت» مخالف هستند.
وی درباره دلایل مخالفت با تفکیک وزارت «صمت» بیان کرد: باید متولی یک کالا هم از محل تولید، صادرات و واردات در یک وزارتخانه باشد و سیاستگذاری‌ها در یک جا صورت بگیرد لذا تصمیم‌گیری در مورد یک کالا اگر به شکل متمرکز انجام نشود، قطعا مردم آسیب می‌بینند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نکته دیگر این است که در شرایط فعلی که تصمیمات و اتفاقات بزرگی در بحث ارز گرفته شده چه ضرورتی دارد که بی‌دلیل تنش ساختار ایجاد کنیم و از طرفی هم شرایط بحرانی نیست و ما با همین ساختار تصمیمات کلان گرفته‌ایم؛ برای اینکه این تصمیمات به نتیجه برسد نیاز به آرامش است اگر موضوع تفکیک وزارتخانه را مطرح کنیم قطعا مجموعه‌های پاسخگو تصمیمات را عملی نکرده و به بهانه تفکیک از زیر کار در می‌روند.

مخالفت اکثریت اعضای 2 کمسیون مجلس با تفکیک وزارت «صمت»

بیشتر بخوانید :

جدی عنوان کرد: از طرف دیگر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بار مالی خواهد داشت و با سیاست‌های بالا دستی نیز مغایرت دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکثریت اعضای کمسیون متبوعش به عنوان کمسیون تخصصی مخالف تفکیک وزارت «صمت» هستند و تنها یک الی ۲ موافق دارد، بیان کرد: در کمیسیون تخصصی دیگر مجلس در این رابطه یعنی کمسیون کشاورزی نیز که بنده با آنها صحبت کردم، موافق با این تفکیک نیستند.

۲۱۲۲۰