محسن رضایی: مزیت اقتصاد خراسان رضوی در خصوصی بودن آن است

وی ادامه داد: همچنین از نظر همسایگی این استان با کشورهای آسیای مرکزی در ارتباط است و باید در کنار صنعت، به دنبال تجارت بود.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار کرد: ایجاد شهر تجاری و ترانزیتی که در مصوبه سفر هیات دولت به مشهد مورد تصویب قرار گرفته است، می‌تواند تحول بزرگی در این استان ایجاد کند.

وی گفت: زیرساخت‌های ایجاد این شهر تجاری در حال بررسی است و امیدواریم به زودی شاهد احداث آن باشیم.