محدوده مصوب تقسیمات کشوری ملاک عمل شهرداری‌های کرج و فردیس است


محدوده مصوب تقسیمات کشوری ملاک عمل شهرداری‌های کرج و فردیس است

سرپرست شهرداری کرج به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف انتزاع کامل شهرداری فردیس از شهرداری کرج اشاره کرد و از آمادگی مدیریت شهری کرج در راستای اجرای تعهدات قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج البرز، پس از تشکیل شهرستان فردیس در سال ۱۳۹۲ سرانجام همزمان با آغاز بکار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ، محدوده شهر فردیس با انتزاع از مناطق ۳ و ۱۰ شهرداری کرج شکل گرفت که به تبع آن می‌بایست حدود قانونی شهرها مشخص می شد. 

منوچهر غفاری  روز یکشنبه  در جلسه اجرایی کردن مصوبات انتزاع کامل فردیس با اشاره به اینکه در ابتدای کار، مصوبات انشایی تقسیمات سیاسی با نقشه های پیوست مغایرت داشت، افزود: در این راستا جلسات کارشناسی با بهره مندی از نظرات صاحب نظران برگزار شد و در نهایت اصلاحات لازم در خصوص تعیین محدوده و حریم شهرها انجام که مورد قبول فرمانداری‌ها و شهرداری های کرج و فردیس است. 

وی با بیان اینکه  واحدهای خدمات رسان شهرداری کرج بدون حد و مرز جغرافیایی ارائه خدمت می‌کنند،: افزود: یکپارچگی محلات و امکان ارائه خدمات بصورت همزمان به ساکنین از دستاوردهای جلسات کارشناسی بود چرا که در آینده، سطوح متفاوت ارائه خدمات در مناطقی مثل سرحدآباد شمالی و جنوبی با ۲ مدیریت شهری مستقل قطعاً موجب نارضایتی شهروندان می‌شود. 

وی با قدردانی  از رهنمودهای کارشناسی استاندار البرز در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای مدیریتی شهرداریهای کرج و فردیس افزود: نگاه کلان مدیریتی ، امکان بکارگیری بهتر از تجهیزات و امکانات ایستگاه‌های آتش نشانی را فراهم ساخت به نحوی‌که ارائه خدمات اطفا حریق و مهار آتش بدون درنظر گرفتن محدوده جغرافیایی و حوزه خدماتی و صرفا بر اساس نزدیکی محل حادثه با پایگاه امداد رسان و تجهیزات موجود صورت می گیرد.

سرپرست شهرداری کرج به شرایط خاص حقوقی و  مدیریتی در محدوده شهرک صنعتی سیمین دشت، اشاره و ادامه داد: ارائه خدمات بصورت استانی و فرااستانی از فعالیت‌ها، خدمات و تولیدات کارخانجات سیمین دشت موجب شد تا نگاه ویژه ای به محدوده باشد و با حساسیت بیشتری بررسی‌های کارشناسانه صورت پذیرد که استمرار بهره برداری و مدیریت مجتمع تعمیرگاهی اتوبوسرانی کرج از جمله موارد ضروری بود که می‌توان با برنامه ریزی صحیح خدمات شایانی را در سطح استان ارائه کرد.

شایان ذکر است استانداری البرز در راستای تسریع در تعیین تکلیف و استقلال کامل شهرداری‌های کرج و فردیس نظارت می‌کند.