مجمع فدراسیون فوتبال تاج را "شفا" داد

در این ویدیو نگاهی می‌اندازیم به اتهامات مهدی تاج و چند صد میلیونی که گفته می‌شود در ماجرای فساد فولاد به حساب آقای رئیس ریخته شده است.