مجلس ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش شور دوم کمسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

وکلای‌ ملت در این جلسه پس از بررسی‌های لازم با ماده 5 طرح مذکور با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
طبق ماده 5 طرح بانک‌داری اسلامی ؛ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

الف. مجمع عمومی
ب. هیأت عالی
پ. هیأت عامل
ت. هیأت نظار
ث. شورای فقهی

همچنین در ادامه بهارستان‌نشینان با اکثریت آرا با ماده 6 طرح بانکداری اسلامی موافقت کردند.

در ماده 6 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران آمده است؛

الف) اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (15) سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس جمهور. این افراد برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننده امکان‌پذیر است. دو عضو ناظر کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیات عالی بدون حق رأی و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند.

ب) وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی
2- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی
3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار
4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی
5- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

انتهای‌ پیام/