متهم در دادگاه: به خاطر یک میله آهنی قاتل شدم

رسیدگی به این پرونده از 28 بهمن سال ۹۴ با گزارش درگیری میان دو ضایعات جمع‌کن در میدان محمدیه آغاز شد. پس از حضور مأموران مشخص شد مرد جوان با یک میله آهنی مرد سالخورده‌ای را به قتل رسانده و بعد از آن قصد داشته از محل متواری شود که توسط چند عابر بازداشت و تحویل پلیس شد.
متهم 35 ساله پس از دستگیری اعتراف کرد و گفت: من در پیک موتوری کار می‌‌کردم که موتورم خراب شد و با مشکل مالی مواجه شدم.

به همین خاطر تصمیم گرفتم از داخل سطل زباله  ضایعات جمع کنم و بفروشم. روز حادثه یک میله آهنی از روی زمین برداشتم و در حال گشتن در سطل زباله بودم که مقتول سر رسید و از من خواست تا میله را به او بدهم هرچقدر تلاش کردم که نتواند میله را بگیرد، او توجهی نکرد و در نهایت باهم درگیر شدیم و من چند ضربه به سرش زدم که بر زمین افتاد.
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهم برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه دادگاه برادر مقتول به نیابت از خود و دو خواهرش درخواست قصاص کرد.
در پایان جلسه نیز متهم به قصاص محکوم شد و حکم در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد. در حالی که متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، موفق شد رضایت اولیای دم را جلب کند و این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

به این ترتیب متهم پس از 7 سال در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد.وی در این جلسه ضمن ابراز ندامت گفت: روز حادثه شیشه مصرف کرده بودم و به خاطر وضعیت مالی بد و اینکه هیچ پولی برای امرار معاش نداشتم، دچار این گرفتاری شدم. قصدم هم کشتن و آسیب زدن به کسی نبود.  حالا هم بشدت پشیمانم و از قضات می‌‌خواهم تا حد امکان در مجازاتم تخفیف قائل شوند.
در پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.