لغو شبانه انتخابات تصمیم کامرانی فر بود/ دبیرکل فدراسیون چنین حقی ندارد


لغو شبانه انتخابات تصمیم کامرانی فر بود/ دبیرکل فدراسیون چنین حقی ندارد

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: لغو شبانه انتخابات با تصمیم کامرانی فر انجام شد در حالی که هیچ بندی در اساسنامه این این اجازه را به او نمی‌داد.

 

به گزارش خبرگزاری موج، احسان اصولی درباره برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال پس از اعلام لغو این مجمع گفت: هیچ کدام از اعضای هیئت رئیسه در جریان اعلام لغو انتخابات نبودند و این موضوع با تصمیم خود حسن کامرانی فر انجام شد در حالی که هیچ بندی در اساسنامه این این اجازه را به او نمی داد.

وی افزود: بلافاصله جلسه‌ای فوق العاده و فوری را تشکیل دادیم. ادله، دلایل و مستندات را از کامرانی فر خواستیم و هیئت رئیسه پس از گفتگو‌هایی که در این جلسه داشتیم به این جمع بندی رسید که جلسه فردا به قوت خودش باقی بماند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره دلایلی که کامرانی فر برای لغو مجمع در برنامه فوتبال برتر مطرح کرد و البته توضیحات کاملی هم نداد و اینکه آیا ورود ناظران فیفا و AFC سبب شد هیئت رئیسه برای لغو این تصمیم جلسه فوری تشکیل بدهد، عنوان کرد: هیچ کدام از دلایلی که کامرانی فر مطرح کرد مورد پذیرش هیئت رئیسه نبود. از هیچ ارگان و یا نهادی نیز تحت فشار قرار نگرفته ایم و انتخابات طبق اصول و چارچوب‌های خود برگزار خواهد شد.