لحظه نجات جان بچه گوزن از چنگال خرس گرسنه توسط مادرش/ ویدئو

یک خرس سیاه در آلاسکا اوایل تابستان امسال سعی می کرد که یک گوساله گوزن را شکار کند، اما قدرت مادر گوزن را دست کم گرفت.

خرس با موفقیت گوساله گوزن را بر روی زمین می کشید و آرواره هایش را دور گردن گوساله فرو کرده بود. برای لحظه‌ای به نظر می‌رسید که خرس موفق به کشتن گوساله شده است. اما به یکباره همه چیز تغییر کرد.

ویدیو را ببینید.