قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۶/۱۳| ربع سکه گران شد

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,964,000 (سیزده میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.23 درصدی داشته است.

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۰۵,۰۰۰ (سه میلیون و پنج هزار) تومان قیمت خورد.