قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۸| کاهش قیمت ربع سکه

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,697,000 (سیزده میلیون و ششصد و نود و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۹۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهل هزار) تومان قیمت خورد.