قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۸,۲۵۸ (بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۵۴۲ (بیست و هشت هزار و پانصد و چهل و دو تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۱۵۸ (بیست و هشت هزار و صد و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۴۴۱ (بیست و هشت هزار و چهارصد و چهل و یک تومان) است.