قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۸,۳۵۷ (بیست و هشت هزار و سیصد و پنجاه و هفت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۶۴۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و دو تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۲۳۷ (بیست و هشت هزار و دویست و سی و هفت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۵۲۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و بیست تومان) است.