قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۸,۲۵۸ (بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۵۴۲ (بیست و هشت هزار و پانصد و چهل و دو تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۲۴۷ (بیست و هشت هزار و دویست و چهل و هفت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۵۳۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و سی تومان) است.