قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۹۷۹ (بیست و هفت هزار و نهصد و هفتاد و نه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۲۶۰ (بیست و هشت هزار و دویست و شصت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۲۵۸ (بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۵۴۲ (بیست و هشت هزار و پانصد و چهل و دو تومان) است.