قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۸۶۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و شصت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۱۴۰ (بیست و هشت هزار و صد و چهل تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۱۵۸ (بیست و هشت هزار و صد و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۴۴۱ (بیست و هشت هزار و چهارصد و چهل و یک تومان) است.