قیمت دلار صعودی می‌شود؟

عده ای از بازیگران ارزی معتقد بودند در شرایط فعلی  در صورتی که قیمت دلار از محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کند این امر ممکن است موجب افزایش خریدها در بازار شود. 

در مقابل، بازار دیروز تا حدی توانست حمایت ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی را حفظ کند ولی اگر این حمایت شکسته شود، دلار می تواند دچار نزول بیشتر شود و به سوی محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان نفوذ کند. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر ردپای بازارساز در بازار دلار /پیش بینی قیمت دلار ۶ شهریور بخوانید.