قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افت را تجربه کرد.

قیمت دلار 123

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۲ درصدی، از ۲۸,۴۱۰ (بیست و هشت هزار و چهارصد و ده ) تومان به ۲۸,۴۰۶ (بیست و هشت هزار و چهارصد و شش ) تومان رسید.