قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته رشد را تجربه کرد.

قیمت دلار 123

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۲۸,۲۵۰ (بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۲۸,۳۹۰ (بیست و هشت هزار و سیصد و نود ) تومان رسید.