قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار متشکل امروز افزایش را تجربه کرد.

قیمت دلار 123

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۷۴ درصدی، از ۲۸,۱۳۵ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی و پنج ) تومان به ۲۸,۳۴۵ (بیست و هشت هزار و سیصد و چهل و پنج ) تومان رسید.