قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته رشد را تجربه کرد.

قیمت دلار 123

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۷۳ درصدی، از ۲۸,۳۹۰ (بیست و هشت هزار و سیصد و نود ) تومان به ۲۸,۶۰۰ (بیست و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید.