قیمت جدید روغن در بازار/ کاهش قیمت و تخفیف فروشگاه ها

به‌دنبال کاهش قیمت جهانی روغن خام، دستور کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی روغن از نیمه مردادماه اجرایی شد.

قیمت جدید روغن در بازار/ کاهش قیمت و تخفیف فروشگاه ها

بیشتر بخوانید:

271 46