قیمت تخم مرغ پر کشید!

به گفته مرغداران چینی، موج شدید گرما کشور را درنوردیده و این شرایط در مناطق غربی و جنوبی شدیدتر است.

کارشناسان هم به این خبرگزاری گفتند: موج گرمای چند سال اخیر به تدریج تاثیرات خود را بر اقتصاد هم می‌گذارد.

در همین راستا شماری از کارخانه‌ها در جنوب چین به دلیل پایین آمدن سطح مخازن تولید انرژی از طریق توربین‌های آبی، متوقف شده‌اند.

در این بین کشاورزان چینی یکی از شهرهای شرق چین که در 900 کیلومتری جنوب پکن واقع است نیز از کاهش تولید تخم مرغ به دلیل گرما سخن می‌گویند.

این کشاورزان اعلام کردند، برای جلوگیری از زیان بیشتر مجبور شده‌اند دستگاه‌های خنک‌کننده در محل‌های نگهداری مرغ‌ها نصب کنند.

کاهش تولید تخم مرغ باعث افزایش 30 درصدی قیمت آن شده است.