قیمت انواع مرغ در بازار / سنگندان مرغ هم گران شد

قیمت انواع مرغ در هفتم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است: