قوه قضاییه پیشرو در ارائه خدمات فناوری محور است

وی تصریح کرد: قوه قضاییه پیشرو در ارائه خدمات فناوری محور است. این قوه در تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات حقوقی و قضایی و به کارگیری فناوری روز دنیا و تکنولوژی پیشتاز است، سامانه های متعددی در بستر شبکه داخلی طراحی و بارگذاری شده است و خروجی مناسبی نیز داشته است.

موسوی با اشاره به اینکه در حوزه دادرسی الکترونیکی، مجتمع تجدید نظر کاملا الکترونیک است و این الکترونیکی شدن منجر به دادرسی الکترونیکی اکثر پرونده ها در مرکز استان شده است، گفت: دادرسی زندانیان باید حضوری باشد که درصدد تدوین پیوست حقوقی برای دادرسی الکترونیکی هستیم. در ابلاغ الکترونیک رشد و ارتقای خوبی داشتیم و در بحث تمام الکترونیک شدن دادرسی عملکرد موفقی ثبت شده است و از خردادماه تاکنون ۴۰ هزار پرونده الکترونیکی رسیدگی شده است که این امر کاهش هزینه ها از جمله تهیه کاغذ و کاهش خطاها و … را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: در زمینه بایگانی الکترونیکی و آرشیو، اقدامات خوبی انجام شده است، اما نیازمند حرکت پرشتاب در این حوزه هستیم. نیروی انسانی و سخت افزار کم است، در پالایش پرونده ها حدود ۵۵ درصد کار انجام شده است و رتبه استان در این حوزه هشتم کشور عنوان شد، چراکه منابع انسانی کار غیرسیستمی انجام داده است، اما به دلیل نداشتن سخت افزار کارها نیمه تمام باقی مانده است و جایگاه استان از رده هشتم به رده ۲۸ تنزل یافت.