جهت خرید و ثبت سفارش خدمات ثبت لینک در سایت آشنا وب خواهشمند است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

  1. سایت آشنا وب خدمات خود را تنها به افراد دارای سن بالاتر از 18 سال ارائه می دهد. بدیهی است در صورتی که مشخص شود ثبت کننده سفارش و دارنده کارت بانکی دو فرد مجزا هستند ارائه خدمات متوقف و وجه پس از کسر خسارات وارده عودت داده خواهد شد.
  2. خدمات سایت آشنا وب مطابق قوانین کشور بوده و از درج لینک های مرتبط با سایت های غیر مجاز و غیر قانونی خودداری خواهد کرد. در صورت ثبت سفارش پس از بررسی و مشخص شدن مغایرت با قوانین وجه پس از کسر خسارات عودت داده خواهد شد.
  3. خدمات سایت آشنا وب تماماً به صورت مجازی، غیر دانلودی و به صورت گزارش از طریق ایمیل و یا تیکت پشتیبانی به کاربران محترم ارسال می گردد.
  4. خدمات و سرویس های سایت آشنا وب با توجه به موضوعیت موتورهای جستجوگر خارجی به هیچ وجه دارای ضمانت اجرا و بازدهی نمی باشند و اثرگذاری سرویس ها به موتورهای جستوگر و الگوریت های آنها بستگی مستقیم دارد.
  5. بهینه سازی داخلی سایت جزو خدمات آشنا وب نبوده و در صورت درخواست کاربران به صورت موردی انجام خواهد شد لذا سایت آشنا وب در صورت عدم بازدهی خدمات بعلت استاندارد نبودن سایت کاربران هیچگونه مسئولیتی را قبول نخواهد کرد.