قدیمی‌ترین تصویر از مقبره کوروش در دوره قاجار

کوروش