قتل مرد ۹ انگشتی

دقایق اولیه بامداد روز گذشته، رانندگان عبوری از بزرگراه هاشمی رفسنجانی (میثاق) که به طرف بولوار مجیدیه در حرکت بودند ناگهان با جسد خون آلود جوانی روبه رو شدند که در حاشیه بولوار قرار داشت.

لحظاتی بعد تلفن های پلیس 110 به صدا درآمد و خبر جنایتی هولناک در بیسیم های پلیس پیچید. طولی نکشید که  قاضی ویژه قتل عمد مشهد در جریان ماجرا قرار گرفت و به همراه گروهی ویژه از کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم منطقه الهیه شد.

بررسی های میدانی قاضی «محمود عارفی راد» حاکی از آن بود که عامل یا عاملان  جنایت، جوان حدود 35 ساله را در مکان دیگری به قتل رسانده اند و جسد او را شبانه در حاشیه بولوار بعد از میدان مجیدیه رها کرده اند.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که یک بند انگشت کوچک از دست چپ وی قبلا قطع شده بود اما او با ضربات متعدد و مهلک کارد به  قتل رسیده است.

اگرچه بررسی های قضایی تا سپیده دم روز جمعه به طول انجامید اما هویت مقتول که لباس بیرون از منزل را به تن داشت، همچنان مجهول باقی ماند. به همین دلیل تلاش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی «عارفی راد» برای شناسایی هویت مقتول و ردیابی عاملان این جنایت وحشتناک آغاز شده است.