قتل شوهر به خاطر ازدواج دوم

این عضو  طالبان  یک هفته پیش و پس از آن که از تصمیمش برای  ازدواج  دوم سخن گفت، توسط همسرش هدف شلیک  گلوله  قرار گرفت و  کشته  شد.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که پس از تسلط  طالبان، بیشتر اعضای این گروه به ازدواج‌های دوم، سوم و چهارم اقدام کرده‌اند.

شماری از کاربران گفته بودند که طالبان توسط پول و اعمال فشار، دختران جوان را به نکاح‌شان درمی‌آوردند.