قتل استاد دانشگاه تهرانی در خانه اش

ساعت 2 بامداد رسیدگی به پرونده  قتل  استاد دانشگاه میانسال تهرانی در دستور کار محمدجواد شفیعی بازپرس ویژه قتل تهران قرار گرفت.

بررسی های اولیه نشان می داد که اهالی محله  امامزاده حسن  با شنیدن سر و صدای خانواده مقتول متوجه به قتل رسیدن او شدند.در حالی که مقتول در خانه تنها بود مورد هجمه فرد یا افراد ناشناس قرار گرفت و با اصابت ضربات چاقو از پا در آمد.

خانواده مقتول بعد از ورود به خانه متوجه جنایت رخ داده شدند و سپس موضوع توسط همسایه ها به پلیس گزارش شد.

تحقیقات پلیسی و قضایی برای یافتن ردی از عامل جنایت ادامه دارد.