قاتلان رییس اسبق پزشکی قانونی دستگیر شدند

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد که دو تن که در قتل دکتر محفوظی مشارکت داشتند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند.

وی رییس اسبق سازمان پزشکی قانونی بود که چندی پیش در پایتخت به قتل رسید.

اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.