فیل عصبانی صاحبش را کشت

تصور افسران پلیس این است که فیل از اینکه صاحبش او را وادار کرد در هوای گرم چوب کائوچو حمل کند، از او عصبانی شده است.

این مزرعه در استان «فانگ انگا» در جنوب تایلند واقع است. فیل نر ۲۰ ساله که پوم‌پام صدایش می‌کردند چندبار با عاج به صاحبش حمله و بعد او را به دو نیم کرد.

مأموران دامداری به محل اعزام شدند و از فاصله ۵۰۰ متری با دارت به فیل، آرام‌بخش شلیک کردند تا نیروهای امداد بتوانند جسد مرد را منتقل کنند.