فیلمی کمتر دیده شده از بازیگریِ مظفرالدین شاه در اثری به کارگردانی ابراهیم صنیع السلطنه به سال ۱۲۸۴


طراحی سایت خبرگزاری آسام

طراحی سایت خبرگزاری آسام