فوری / پاسخ برجامی ایران به آمریکا ارسال شد / کنعانی ،«هدف و رویکرد متن ارسالی» را اعلام کرد

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیش‌نویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ‌های ایران، پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و جمعه شب به هماهنگ‌کننده تحویل داده شد.

کنعانی اظهار داشت: متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است.

 پاسخ برجامی ایران به آمریکا ارسال شد / کنعانی ،«رویکرد متن ارسالی» را اعلام کرد

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱