فوری/ حال مسعود بارزانی وخیم است

برخی منابع خبری از سکته مغزی مسعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردستان عراق و انتقال وی به کشوری دیگر خبر دادند، اما برخی منابع دیگر فعلا این خبر را تکذیب کرده اند.

برخی منابع خبری از نامساعد بودن حال بارزانی و انتقال او به خارج از عراق خبر دادند.