فعال شدن 162 واحدصنعتی راکد خوزستان در یک سال گذشته


فعال شدن 162 واحدصنعتی راکد خوزستان در یک سال گذشته

استاندار خوزستان گفت: ١۶٢ واحد صنعتی راکد در خوزستان در طول یک سال گذشته با تصمیمات اتخاذ شده فعال شده که اشتغال چهار هزار و ٩٠٠ نفر را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، صادق خلیلیان استاندار خوزستان در نشست کارگره تسهیل و رفع موانع تولید استان بیان کرد: پنج شرکت بزرگ مشکلاتی شامل بحث‌های مالیاتی، بانکی و برخی نیازها برای تامین نقدینگی داشتند که در خصوص آنها تصمیم گیری شده تا وقفه‌ای در کار این پنج واحد بزرگ صنعتی ایجاد نشود.

وی افزود: تصمیماتی که در طول یکسال اخیر اتخاذ شد منجر به فعال شدن ١۶٢ واحد صنعتی راکد و اشتغال ۴ هزار و ٩٠٠ نفر شده، که نتیجه جلسات رفع مسایل، مشکلات و رفع موانع تولید است.

خلیلیان ادامه داد: این مسیر برای توسعه، پیشرفت، افزایش تولید و اشتغال در استان خوزستان همچنان ادامه خواهد داشت.