فروش 4 دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته منتهی به ۸ شهریور ماه از میان اوراق عرضه شده در بازار در حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از این رقم در هفته گذشته در حدود ۳۷ درصد کاهش نسبت به هفته قبل پیدا کرده است.

در این بازار بانک ها سهمی برابر با ۸۷۰ میلیارد تومان داشته که کمتر از نصف معاملات این هفته بوده است.این در حالی است که حجم مشارکت بورسی ها در بازار برابر با هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

یکی از مهم ترین دلایل در خصوص رشد مشارکت در این هفته ریشه در نرخ بالای سود اوراق داشته است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر فروش ۲ هزار میلیاردی اوراق در حراج پانزدهم بخوانید.