فروش نان دولتی در فضای مجازی تخلف است

علی اکبر نصری سرآسیا گفت : برخی نانواها با نرم‌افزار اسنپ قرارداد بسته‌اند اما در صورتی که آزادپز باشند و گران‌فروشی صورت بگیرد با آن‌ها برخورد و سهمیه آرد را کم می‌کنیم.

وی گفت: در صورت مشاهده تخلف نانوایان در مرحله اول ۳۰ درصدجریمه می‌شوند، مرحله دوم ۵۰ درصد و مرحله سوم کل سهمیه آرد قطع می‌شود.

رئیس بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد تاکید کرد: نانوایی‌هایی که سهمیه آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند حق فروش در فضای مجازی و به صورت اینترنتی  را ندارند چون نان بر اساس نوبت فروش می‌رود و باعث ایجاد صف می‌شود.