فرهنگسرای مجازی “سرای شهر” در قم رونمایی شد

به گفته وی، در قالب این نرم‌افزار و فرهنگ‌سرای مجازی آن، امکان ثبت‌نام دوره‌های مختلف و همچنین فضای تعاملی بین شهروندان و شهرداری به وجود آمده است.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد: در قالب این سامانه به نحوی میز خدمت مجازی شهروندان عملیاتی شده و نظرات شهروندان و بازخورد آن مورداستفاده مدیران در تصمیم‌گیری‌های شهری خواهد بود.

انتهای پیام