فارس من| به وضعیت حجاب در باغ کتاب رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، برخی از مخاطبان خبرگزاری فارس با راه اندازی کمپینی در «فارس من» خواستار رسیدگی به وضعیت حجاب در باغ کتاب تهران شدند.

در بیانیه این کمپین آمده است؛ با توجه به اینکه باغ کتاب متعلق به شهرداری و نهادی دولتی محسوب می شود؛ انتظار می رود نسبت به حفظ شئونات اسلامی و حجاب دقت بیشتری صورت گیرد.

این ناهنجاری‌ها خصوصا در بعضی بخشها مانند باشگاه و سرزمین فکری بازی‌ها، بیشتر دیده می‌شود. متاسفانه بانوان زیادی بدون حجاب و بدون گرفتن تذکر در آن فضا هستند.

انتهای پیام/