عکس یادگاری رهبران امارات کنار برج شهیاد (آزادی) سال ۵۳

شیخ راشد بن سعید آل مکتوم ، نایب رییس امارات متحده عربی و حکمران وقت دبی و همراهان در جریان سفر رسمی به تهران ، کنار برج آزادی ( شهیاد ) عکس یادگاری انداختند (۲۰ مرداد ۱۳۵۳)

عکس یادگاری رهبران امارات کنار برج شهیاد (آزادی) سال ۵۳

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰