عکس | نقاشی حیرت انگیز گالیله از ماه در سال ۱۶۰۹ !

به گزارش خبرآنلاین ، گالیله استاد ایتالیایی نجوم در ایتالیای رنسانس ، اولین منجمی لقب گرفته که با استفاده و ساخت و توسعه تلسکوپ از ان به عنوان وسیله ای برای کاوش آسمان استفاده کرده است. این دانشمند فرانسوی در همان زمان تصاویری از ماه را اتود زده که برای نخستین بار چاله ها و کوه های پر از پستی و بلندی روی سطح ماه را به تصویر کشیده است. تصاویری که شباهتی زیاد دارند به تصاویری که در صده های بعدی و با لنزهای پر قدرت تلسکوپ های فضایی ثبت شده اند.

عکس | نقاشی های حیرت انگیز گالیله از سطح ماه در سال 1609 بر اساس تصاویر تلسکوپی!

۴۱۴۱