عکس | قابی تاریخی از سفر آیت‌الله جوادی آملی به همراه جواد لاریجانی به شوروی و دیدار با گورباچف

عکس | قابی تاریخی از سفر آیت‌الله جوادی آملی به همراه جواد لاریجانی به شوروی و دیدار با گورباچف

262 262