عکس | دیدار میخائیل گورباچف با آیت‌الله جوادی آملی در دی ماه ۱۳۶۷

عکس | دیدار میخائیل گورباچف با آیت‌الله جوادی آملی در دی ماه ۱۳۶۷

262 262